Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Laatimispvm 15.1.2019

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Laatimispvm 15.1.2019

Rekisterinpitäjä
Rahoituskumppani Suomi
Jumalniementie 3
48600 Kotka

Rekisteriasioista vastaava
simo@rahoituskumppani.fi
Jumalniementie 3
48600 Kotka
010 524 3305

Rekisterin nimi
Rahoituskumppani Suomi asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja luonnollisista henkilöistä, joille on asiakassuhteen perustamiseksi tehty palvelutoimeksianto.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Etu- ja sukunimi
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Ammatti ja työsuhdetiedot
  • Kansalaisuus
  • Siviilisääty
  • Ajoneuvon tiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan ilmoittamat tiedot
Trafin ajoneuvotiedot
Väestötietorekisteri

Tietojen luovutus
Mitään tietokannassa olevia tietoja ei luovuteta Rahoituskumppani Suomen ja sen yhteistyökumppaneiden ulkopuolisille tahoille. Rahoituskumppani Suomi voi luovuttaa tietoja lainsäädännön sääntelemissä rajoissa esimerkiksi viranomaisille. Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin jäsenmaiden tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Asiakastietojen käsittelystä vastaavia henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus. Asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina ja ulkopuolisten pääsy niihin estetään. Rekisterin käyttö on ohjeistettu. Asiakasrekisterijärjestelmää voivat käyttää vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla valtuutetut henkilöt.

Rekisteritietojen säilytys ja tarkastaminen
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin tarpeen asiakassuhteen ylläpitämiseksi tai minkä tahansa muun rekisterin kuvauksessa mainitun tarkoituksen täyttämiseksi. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja oikaista tietojaan. Tarkastus ja korjauspyynnöt voi osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.