Luotonvälityspalvelun ehdot

Osapuolet

Ajoneuvon ostaja (jäljempänä ”ostaja”) sopii ajoneuvon kaupan sisällön ja kauppahinnan ajoneuvon myyjän kanssa sekä tarkastaa ajoneuvon huolellisesti. Rahoituskumppani Suomi (jäljempänä ”luotonvälittäjä”) vastaa luottohakemuksen toimittamisesta rahoitusyhtiöön, kaupanteon järjestämisestä, ajoneuvon rekisteröinnistä, vakuutushakemuksen toimittamisesta vakuutusyhtiöön, osamaksusopimuksen toimittamisesta rahoitusyhtiöön ja sovitun kauppahinnan tilittämisestä ajoneuvon myyjälle. Luotonvälittäjä tarjoaa ostajalle myös mahdollisuutta maksulliseen lisätakuuseen ja suosittelee puolueettoman kuntotarkastuksen teettämistä.

Osamaksurahoituksen myöntämisen edellytykset:

Ajoneuvo

Ajoneuvon on oltava katsastettu, mikäli katsastusta vaaditaan kyseiseltä ajoneuvoluokalta, rekisteröity ja mahdollinen ajoneuvovero maksettu.

Hakija

Ostajan tulee olla vähintään 18-vuotias, asua pysyvästi Suomessa, tulee olla voimassaoleva suomalainen ajokortti, omata säännölliset tulot ja luottotietojen tulee olla kunnossa.

Luottopäätös

Luotonvälittäjä toimittaa ostajan hakemuksen rahoitusyhtiölle. Lähettämällä hakemuksen luotonvälittäjälle ostaja antaa rahoitusyhtiölle luvan henkilö- ja yhteisöluottotietojen tarkistamiseen. Luottotiedot tarkistetaan luottotietorekisteristä. Osamaksurahoituksen myöntämispäätöksen tekee rahoitusyhtiö. Rahoitusyhtiöllä on oikeus tarjota osamaksurahoitusta hakemuksesta poikkeavin ehdoin (kuten käsirahan osuus, luottoajan pituus) tai evätä luottohakemus. Luotonvälittäjä toimittaa luottopäätöksen ostajan hakemuksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Luottopäätös koskee vain haettua hakemusta. Asiakas/hakija antaa toimeksiannon rahoitusyhtiöille kerätä ja käsitellä tietoja muilta luotonantajilta aikaisemmista luotoista, luottohakemuksen käsittelyä varten. Lisäksi suostumuksen sille, että rahoitusyhtiö luovuttaa tiedot Suomen Asiakastieto Oy:lle. Näitä tietoja rahoitusyhtiö kysyy Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän teknisen kyselyjärjestelmän avulla järjestelmään osallistuvilta yhtiöiltä.

Vakuutus

Osamaksusopimuksen voimassaolo edellyttää laajaa tai laajinta kaskoa, johon kuuluu kolarointiturva ja osamaksuvakuutus. Kolarointiturvan omavastuu saa olla enintään 600 euroa. Vakuutuksen tulee olla voimassa koko osamaksusopimuksen voimassaoloajan. Vakuutushakemus tehdään kaupantekotilaisuuden yhteydessä ja vakuutus alkaa kaupantekopäivänä.

Kaupantekotilaisuus

Ostaja sopii kaupantekotilaisuuden ajankohdan ja paikan luotonvälittäjän kanssa sekä sitoutuu tekemään vahvan tunnistautumisen ennen mahdollista kaupan tekoa. Ennen kaupantekotilaisuutta ostajan tulee maksaa luottohakemuksen mukainen käsiraha ajoneuvon myyjälle. Ajoneuvo luovutetaan ja ajoneuvon hallintaoikeus siirtyy ostajalle kaupantekotilaisuudessa. Ostaja rekisteröidään ajoneuvon haltijaksi ja rahoitusyhtiö rekisteröidään omistajaksi. Rekisteröintitoimenpiteistä ja -kustannuksista vastaa luotonvälittäjä.

Suoramarkkinointi

Luotonvälittäjä voi hyödyntää ostajan antamia tietoja markkinointiyhteistyössä kolmansien osapuolien kanssa. Hakemuksen yhteydessä ostajalla on mahdollisuus valita, haluaako jatkossa tietoa luotonvälittäjän palveluista sähköisesti.

Referenssitieto

Luotonvälittäjälla on oikeus käyttää kaupan kohteen merkki, malli, vuosimalli ja hintatietoja omassa markkinoinnissaan ja tilastoinnissaan siten, ettei yksittäistä kauppaa voida yksilöidä.