Käyttöehdot

Avaamalla www.rahoituskumppani.fi -sivuston sen käyttäjä hyväksyy käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Rahoituskumppani Suomi ei vastaa mahdollisista sivustolla esiintyvistä virheistä eikä niiden käyttöön liittyvistä mistään mahdollisista kuluista, menetyksistä tai välittömistä taikka välillisistä vahingoista.

Rahoituskumppani Suomi ei takaa, että www-sivustoa voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi eikä vastaa palvelun keskeytyksen mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Rahoituskumppani.fi internet-sivujen sisällön (tekstit, kuvat, logot ja grafiikka) omistusoikeus sekä tekijänoikeus ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Rahoituskumppani Suomelle ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Sivuston sisällön (tai osan) kopioiminen, levittäminen, muuttaminen tai säilyttäminen on kiellettyä ilman Rahoituskumppani Suomen suostumusta. Sivuston sisältämien tietojen käyttö yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. Aineistoa saa lainata Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde.

Rahoituskumppani Suomella on oikeus muuttaa milloin tahansa näitä käyttöehtoja, sivujen ja niiden sisältämien palvelujen sisältöä, ulkoasua ja saatavuutta sekä lopettaa jokin palvelu, sulkea sivut tai estää käyttäjän pääsy sivuille.